Innovatiestrategie Noord-Nederland (RIS3)

Noord-Nederland wil actief bijdragen aan de lange termijn doelstellingen van Europa. Daarom is de agenda van Europa 2020 van slimme, duurzame en inclusieve groei regionaal uitgewerkt in een onderzoeks- en innovatiestrategie voor Noord-Nederland. De vertaling van deze strategie in een concrete agenda vindt momenteel plaats.

Wat is de RIS?

De Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) Noord-Nederland is de strategie voor:

1. het benutten van onderzoek voor
2. het realiseren van innovaties en
3. het stimuleren van ondernemerschap.

Het doel is meer economische groei in Noord-Nederland en bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen. Kortom, innovaties met economisch én maatschappelijk rendement!

Maatschappelijke uitdagingen centraal

Vier grote maatschappelijke uitdagingen vormen de inhoudelijke focus van de RIS3. Dit zijn:

  • Gezondheid, demografie en welzijn;
  • Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie;
  • Zeker, schone en efficiënte energie;
  • Schone, veilige watervoorziening.

Deze maatschappelijke uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen. Door deze vier uitdagingen te kiezen wil Noord-Nederland werken aan een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling in een Europees perspectief. We moeten daarvoor slim specialiseren.

Samen aan de slag

Het gaat niet alleen om de productie van nieuwe kennis, maar ook om de bestaande kennis en dynamiek te benutten. We gaan samen met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden in Noord-Nederland aan de slag. Samen werken aan praktische innovaties. Oplossingen voor uitdagingen zijn niet door één sector of één innovatie te genereren. Producenten samen met gebruikers. Samenwerking tussen sectoren en organisaties is nodig om te komen tot innovatieve oplossingen. Iedereen kan een bijdrage leveren! Wij nodigen ook andere Europese regio’s uit om met ons samen te werken.

Meer informatie?

Vragen over de RIS3 en over de actuele stand van zaken kunt u stellen aan Danny Kerstholt.

Documenten:


RIS strategie Noord-Nederland

RIS3 Flyer

Factsheets

Veelgestelde vragen

Achtergrondinformatie

Betrokken personen en organisaties

Engelstalig

RIS3 Strategy

RIS3 Flyer (summary)