Europees Subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020

Bijgewerkt op 2 september 2015

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zetten tot en met 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij. De Europese Commissie gaf op 4 december 2014 haar formele goedkeuring. Van 12 januari tot 1 mei 2015 liep de eerste tender.OP EFRO Noord-Nederland 2014 - 2020

De inhoud van het programma is nauw afgestemd met verschillende noordelijke stakeholders. Focus en prestatiegerichtheid staan in de nieuwe programmaperiode centraal. De doelstellingen van het programma zijn heel specifiek omschreven en ‘SMART’ geformuleerd. Alleen die projecten die de grootste bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma, komen voor ondersteuning in aanmerking.

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare geld echt naar de beste projecten gaat, wordt er geselecteerd via tenders en calls. Besluiten over toekenningen vinden plaats op basis van adviezen van onafhankelijke experts.

Eerste tender

Van 12 januari tot 1 mei liep de eerste tender 'OP EFRO Tender Valorisatie 2015'. Er was € 8 miljoen beschikbaar gesteld om het mkb te ondersteunen in kennis te valoriseren (dat wil zeggen: kennis om te zetten in nieuwe producten en diensten). € 2,5 miljoen daarvan had betrekking op innovaties gericht op CO2-reductie. Ruim € 4,3 miljoen EFRO subsidie is toegekend plus € 1.015.036 cofinanciering van de regionale overheden aan 18 projecten.

Het resterende bedrag, zo’n vier miljoen, wordt ingezet bij nieuwe stimuleringsregelingen voor het mkb. Deze herfst start een mkb-regeling voor met name kleinere onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Ook zal het SNN in het najaar bekendmaken welke subsidieregelingen in 2016 beschikbaar komen.

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020

Publiekssamenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020

Rapport Onderzoeksbureau Panteia- Innovatie MKB in Noord-Nederland


Op de hoogte blijven met de nieuwsbrief


Op de hoogte worden gehouden van nieuws over OP EFRO, subsidies en gerelateerd nieuws? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven SNN Nieuwsbrief