mijn SNN

Subsidies ondernemers & kennisinstellingen

In het linkermenu vindt u meer informatie over onze openstaande subsidieregelingen voor (MKB-)ondernemers en kennisinstellingen in Noord-Nederland.

Op de pagina Lopende Subsidie-instrumenten vindt u alle benodigde informatie en formulieren voor projectwijzigingen, voorschotten en vaststellingen voor de regelingen waarvoor geen aanvragen meer ingediend kunnen worden.


Beschikbare subsidiemogelijkheden

Op dit moment hebben wij verschillende subsidie mogelijkheden. Voor deze regelingen kunt u een aanvraag indienen.


EBG AdviesregelinG

Sluitingsdatum 31 december 2017. De EBG AdviesregelinG heeft als doel het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van MKB ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van MKB ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt. Lees verder.Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk

Doorlopende openstelling. De Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk heeft als doel groei en innovatie van het bedrijfsleven in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen te stimuleren. Lees verder.Tender Valorisatie 2017

Sluitingsdatum 31 maart 12.00 uur 2017. De Tender Valorisatie 2017 heeft tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. Lees verder.KEI 2017-regeling

Sluitingsdatum 31 mei 2017. De KEI-regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, te stimuleren. Lees verder.VIA 2017-regeling

Sluitingsdatum 31 december 2017. De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Lees verder.call Proeftuinen 2016 ronde 2

Sluitingsdatum 2 oktober 2017. De Call Proeftuinen faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Met behulp van subsidie kan een innovatiecluster een proeftuin opzetten, uitbouwen of verbeteren. Lees verder.call Human Capital

gesloten De Call Human Capital A 2016 moet ervoor zorgen dat de aansluiting van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt verbetert, en dat het regionale bedrijfsleven in staat gesteld wordt om hun (toekomstige) skills behoefte helder te articuleren zodat onderwijs- en kennisinstellingen ruimte bieden aan regionale verschillen en de veranderde arbeidsmarkt. Lees verder.RIG 2017

Doorlopende openstelling. De regeling heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus. Lees verder.Lopende subsidieinstrumenten

op deze pagina vindt u onze lopende subsidie-instrumenten. Op de pagina's van de verschillende instrumenten vindt u onder andere informatie over het aanvragen van voorschotten, projectwijzigingen en vaststellingsverzoeken. lees verder.


Programmering 2017

Hieronder vindt u het overzicht van de subsidiemogelijkheden van het SNN voor 2017. De getoonde data zijn onder voorbehoud.