mijn SNN

Subsidies ondernemers & kennisinstellingen

In het linkermenu vindt u meer informatie over onze openstaande subsidieregelingen voor (MKB-)ondernemers en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Op de pagina Lopende Subsidie-instrumenten vindt u alle voorschot- en vaststellingsformulieren voor de regelingen waarvoor geen aanvragen meer ingediend kunnen worden.

Beschikbare subsidiemogelijkheden

Op dit moment hebben wij verschillende subsidie mogelijkheden. Voor deze regelingen kunt u een aanvraag indienen.

KEI-regeling

De KEI-regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, te stimuleren. Lees verder.

MIT-regeling 2016

De MIT-regeling heeft als doel innovatie te stimuleren bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland door het subsidiëren van innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. Lees verder.

VIA 2016-regeling

De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Lees verder

Tender Valorisatie 2016 Ronde 2 & mkb (MIT R&D samenwerkingsprojecten)

De tender Valorisatie 2016 Ronde 2 en tender Valorisatie mkb hebben tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid. lees verder.

Voucherregeling Externe Expertise Financiering

Het doel van de regeling is dat mkb-ondernemers door inzet van onafhankelijke organisatie betere voorstellen voor inzet van risicofinanciering ontwikkelen en indienen. Lees verder.

RIG 2015

De regeling heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus. Lees verder.


Lopende subsidiemogelijkheden

Hieronder vindt u onze lopende subsidie instrumenten. Het is niet meer mogelijk om voor deze instrumenten een aanvraag in te dienen. Op de pagina's van de verschillende instrumenten vindt u onder andere informatie over het aanvragen van voorschotten en vaststellingsverzoeken.


Presentatie over bovenstaande subsidie-instrumenten


Meer subsidiemogelijkheden

Graag verwijzen wij u naar onze website 123subsidie.nl waarop wij alle subsidiemogelijkheden voor uw onderneming in Noord-Nederland hebben verzameld, inclusief nationale regelingen. Door een eenvoudige selectie geeft deze website u een overzicht van de relevante regelingen.
Adreswijziging

U kunt uw adreswijziging via onze website aan ons doorgeven. Naar wijzigingsformulier


Direct contact

Bent u onbekend met onze subsidies en de mogelijkheden en wilt u meer informatie dan wij u op de website aanbieden? Uiteraard willen wij u persoonlijk (telefonisch) adviseren. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

(050) 5224 900