mijn SNN

Subsidies ondernemers & kennisinstellingen

In het linkermenu vindt u meer informatie over onze openstaande subsidieregelingen voor (MKB-)ondernemers en kennisinstellingen in Noord-Nederland.

Op de pagina Lopende Subsidie-instrumenten vindt u alle benodigde informatie en formulieren voor projectwijzigingen, voorschotten en vaststellingen voor de regelingen waarvoor geen aanvragen meer ingediend kunnen worden.


Beschikbare subsidiemogelijkheden

Op dit moment hebben wij verschillende subsidie mogelijkheden. Voor deze regelingen kunt u een aanvraag indienen.

call Proeftuinen 2016 ronde 2

De Call Proeftuinen faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Met behulp van subsidie kan een innovatiecluster een proeftuin opzetten, uitbouwen of verbeteren. Lees verder.

KEI-regeling

De KEI-regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, te stimuleren. Lees verder.

VIA 2016-regeling

De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Lees verder.

call Human Capital

De Call Human Capital A 2016 moet ervoor zorgen dat de aansluiting van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt verbetert, en dat het regionale bedrijfsleven in staat gesteld wordt om hun (toekomstige) skills behoefte helder te articuleren zodat onderwijs- en kennisinstellingen ruimte bieden aan regionale verschillen en de veranderde arbeidsmarkt. Lees verder.

Voucherregeling Externe Expertise Financiering

Het doel van de regeling is dat mkb-ondernemers door inzet van onafhankelijke organisatie betere voorstellen voor inzet van risicofinanciering ontwikkelen en indienen. Lees verder.

RIG 2015

De regeling heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus. Lees verder.


Programmering 2017

Hieronder vindt u het overzicht van de subsidiemogelijkheden van het SNN voor 2017. De getoonde data zijn onder voorbehoud.