mijn SNN

Subsidies ondernemers & kennisinstellingen

In het linkermenu vindt u meer informatie over onze subsidieregelingen voor (MKB-)ondernemers en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Ook vindt u daar alle voorschot- en vaststellingsformulieren van de regelingen.

Beschikbare subsidie

Op dit moment hebben wij verschillende subsidieregeling openstaan. Deze zijn onderverdeeld in de volgende thema's:

  • Innovatie
  • Arbeidsmarkt
  • Landbouw

Innovatie


KEI-regeling
De KEI-regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, te stimuleren. Lees verder.

MIT-regeling
De MIT-regeling heeft als doel innovatie te stimuleren bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland door het subsidiëren van innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. Lees verder.

VIA-regeling
De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Lees verder.

Tender Valorisatie 2016
De Tender Valorisatie 2016 stimuleert mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen om tot kansrijke innovaties te komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. Lees verder.

Call proeftuinen 2016
De Call Proeftuinen 2016 faciliteert innovatieclusters met het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Mkb-bedrijven kunnen binnen deze proeftuinen sneller hun innovatieve projecten ontwikkelen en testen en daarmee sneller naar de markt brengen. Lees verder.

Call Kennisontwikkeling 2016
De call Kennisontwikkeling 2016 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen te onderzoeken hoe zij nieuwe kennis kunnen aanboren, doorontwikkelen en toepassen. Lees verder.

Presentatie over bovenstaande subsidie-instrumenten

Voucherregeling Externe Expertise Financiering
Het doel van de regeling is dat mkb-ondernemers door inzet van onafhankelijke organisatie betere voorstellen voor inzet van risicofinanciering ontwikkelen en indienen. Lees verder.

RIG 2015
De regeling heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus. Lees verder.

Arbeidsmarkt

Groningen op Voorsprong
Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Lees verder.

Ruimte voor Ontwikkeling
Het streven is om, samen met de sector, de kansen op de arbeidsmarkt in de provincie Drenthe volledig te benutten en de sector aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt. Lees verder.

Landbouw

POP3
De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische sector. Om deze positie voor de toekomst te behouden en verder uit te breiden, is innovatie en verduurzaming essentieel. Lees verder.

Binnenkort

  • Mei: Kennisontwikkeling en innovatieregeling (KEI 2016)
  • Mei: Kennisvouchers, innovatieadvies en haalbaarheid (MIT 2016)
  • Juli: Tender Valorisatie i.c.m. MIT 2016 (onderdeel R&D Samenwerking)
  • Zomer: Call Human Capital


Meer subsidiemogelijkheden

Graag verwijzen wij u naar onze website 123subsidie.nl waarop wij alle subsidiemogelijkheden voor uw onderneming in Noord-Nederland hebben verzameld, inclusief nationale regelingen. Door een eenvoudige selectie geeft deze website u een overzicht van de relevante regelingen.Adreswijziging

U kunt uw adreswijziging via onze website aan ons doorgeven. Naar wijzigingsformulier

Direct contact

Bent u onbekend met onze subsidies en de mogelijkheden en wilt u meer informatie dan wij u op de website aanbieden? Uiteraard willen wij u persoonlijk (telefonisch) adviseren. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

(050) 5224 900