mijn SNN

Regeling Waardevermeerdering

Tekst aangepast op 14 oktober 2016

Het subsidieplafond van de regeling waardevermeerdering wordt verhoogd, zodat er voldoende budget is voor alle aanvragen die tijdig zijn ingediend bij het SNN en voldoen aan de regeling.

Huiseigenaren met een schade van minimaal €1.000,- konden tot 1 juli 2016 een aanvraag voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering (WVM) indienen bij het SNN, indien zij minder dan een maand daarvoor een definitief expertiserapport hadden ontvangen. Dat is nu niet meer mogelijk wegens het vervallen van de regeling per 1 juli jl. Er wordt gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen. Meer informatie vindt u op deze pagina.


Behandeling van uw aanvraag

Heeft u een aanvraag ingediend voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering maar nog geen bericht ontvangen? Het SNN is druk bezig om alle aanvragen te behandelen en u zo snel mogelijk bericht te geven hierover. Wanneer u een bericht over uw aanvraag ontvangt, is afhankelijk van of uw aanvraag een schademelding bevat of niet.

Kijk voor meer informatie over de behandeling van uw aanvraag op deze pagina.


Wijzigingen/schademelding indienen:

  • Wijziging doorgeven: Heeft u een wijziging in uw project? Of zijn uw gegevens veranderd? Ga dan naar de pagina 'Wijziging indienen' om de wijziging door te geven.

  • Doorgeven schademelding: Wilt u een schademelding doorgeven? Ga dan naar de pagina 'Doorgeven schademelding'. Indien uw aanvraag (nog) niet compleet is, kunt u bij het doorgeven van de schademeldingsdatum overige documenten zoals offerte(s) en/of schaderapport toevoegen aan uw aanvraag.


Schade gemeld voor 1 februari 2016 & nog in schadeproces

Voor bewoners die de schade vóór 1 februari 2016 bij CVW hebben gemeld, maar die nog in het schadeproces zitten, geldt: zij komen niet meer in aanmerking voor de huidige regeling en kunnen zich te zijner tijd wenden tot de nieuwe regeling. De manier waarop deze bewoners een plek krijgen in de nieuwe regeling is nog onderwerp van gesprek. De NCG werkt op dit moment aan de nieuwe regeling. Deze wordt eind 2016/begin 2017 verwacht.


Nieuwe regeling voor duurzaamheidsmaatregelen

Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor duurzaamheidsmaatregelen. Deze wordt vormgeven door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in samenspraak met de leden van de maatschappelijke stuurgroep (Gasberaad en Groninger Bodembeweging) en de bestuurlijke stuurgroep (provincie, 12 gemeenten, rijk). Dit zal enige maanden in beslag nemen. Als de regeling beschikbaar is, zal daar actief over worden gecommuniceerd. Onder andere via de website van de NCG (www.nationaalcoordinatorgroningen.nl).

Kijk voor een compleet overzicht van de meest gestelde vragen op de pagina 'Vraag & antwoord'.

Heeft u andere vragen of opmerkingen over de regeling? Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur via (050) 522 4924 of vul onderstaand contactformulier in.