mijn SNN

Regeling Waardevermeerdering

Tekst aangepast op 1 juli 2016

De Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering is per 1 februari 2016 gesloten. Het subsidieplafond van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering wordt verhoogd, zodat voor alle aanvragen die op tijd bij het SNN zijn ingediend en voldoen aan de eisen van de huidige regeling er voldoende budget is.

Uw aanvraag moet wel inhoudelijk worden beoordeeld, dus het kan zijn dat u nog even moet wachten voordat u bericht krijgt over de toekenning van uw subsidie.

Schade gemeld voor 1 februari 2016 en u woont aan de rand of net buiten de zogenaamde contourlijn?

Voor mensen van wie de schade wel is gemeld bij CVW voor 1 februari jl. maar nog niet is geïnspecteerd doordat de woning net buiten de contouren valt, blijft de mogelijkheid bestaan om binnen een maand na ontvangst van het definitieve schaderapport een aanvraag te doen voor de regeling waardevermeerdering. U kunt een aanvraag doen als u door het CVW erkende bevingsschade heeft van minimaal 1000 euro.

Klik hier voor toelichting over bovenstaande.

Indien u een aanvraag wilt doen op basis van bovenstaande, vragen wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. Is dit niet op u van toepassing, dan is het verstandig om de nieuwe regeling in de gaten te houden.

  • Voor bewoners die voor 1 februari 2016 bij CVW schade hebben gemeld, maar het expertiserapport tussen 1 juni en 1 juli hebben ontvangen, is geen mogelijkheid om binnen een volledige maand na ontvangst van het definitieve expertiserapport, een aanvraag bij het SNN te doen voor de regeling. Deze aanvraag moet namelijk voor 1 juli binnen zijn bij SNN.

  • Voor bewoners die de schade vóór 1 februari 2016 bij CVW hebben gemeld, maar die nog in een contra-proces zitten, geldt: zij komen niet meer in aanmerking voor de huidige regeling en kunnen zich wenden tot het SNN voor de nieuwe regeling. Het NCG werkt op dit moment aan de nieuwe regeling. Deze wordt eind 2016/begin 2017 verwacht.


Nieuwe regeling voor duurzaamheidsmaatregelen

Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor duurzaamheidsmaatregelen. Deze wordt vormgeven door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in samenspraak met de leden van de maatschappelijke stuurgroep (Gasberaad en Groninger Bodembeweging) en de bestuurlijke stuurgroep (provincie, 12 gemeenten, rijk). Dit zal enige maanden in beslag nemen. Als de regeling beschikbaar is, zal daar actief over worden gecommuniceerd. Onder andere via de website van de NCG (www.nationaalcoordinatorgroningen.nl).


Heeft u vragen over de huidige regeling?

Kijk voor een overzicht van de meest gestelde vragen op de pagina 'Vraag & antwoord'.

Doorgeven schademelding

Wilt u een schademelding doorgeven? Ga dan naar de pagina 'Doorgeven schademelding'.

Ontbrekende schaderapport en/of offerte(s)

Wanneer u een aanvraag bij ons heeft ingediend zonder schaderapport en/of offerte(s) en u hier inmiddels wel over beschikt, dan kunt u via het eLoket uw aanvraag aanvullen.

Wijziging indienen

Heeft u een wijziging in uw project? Of zijn uw gegevens veranderd? Ga dan naar de pagina 'Wijziging indienen' om de wijziging door te geven.

Heeft u andere vragen of opmerkingen over de regeling? Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur via (050) 522 4924 of vul onderstaand contactformulier in.