Vraag & antwoord

+Kan ik nog steeds een aanvraag indienen?

Vanaf 1 februari 2016 is de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering gesloten. Dit betekent dat u geen aanvraag meer kunt indienen.

Nieuwe subsidieregeling

Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor duurzaamheidsmaatregelen. Deze wordt vormgeven door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in samenspraak met de leden van de maatschappelijke stuurgroep (Gasberaad en Groninger Bodembeweging) en de bestuurlijke stuurgroep (provincie, 12 gemeenten, rijk). Dit zal enige maanden in beslag nemen.

Zodra de regeling beschikbaar is, zal daar actief over worden gecommuniceerd. Onder andere via de website van de NCG.
+Wat is het verschil tussen een particuliere en een zakelijk gerechtigde aanvraag?

Alleen voor eigenaren van woningen was het mogelijk om een aanvraag voor de Regeling Waardevermeerdering in te dienen.

Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen particulieren aanvragen en zakelijk gerechtigde aanvragen.

 • Particuliere aanvraag: U bent eigenaar van de woning en deze is tevens uw hoofdverblijf.
 • Zakelijk gerechtigde: U bent eigenaar van de woning bent, maar deze is niet uw hoofdverblijf. Bijvoorbeeld wanneer u de woning/het appartement verhuurt.

+Voor welke maatregelen kon ik subsidie ontvangen?

De subsidie kon aangevraagd worden voor de volgende energiebesparende maatregelen:

 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Gevelisolatie
 • Muurisolatie
 • HR++(+)glas of isolerend glas voor monumenten
 • Kozijnen vereist voor HR++(+) glas of kozijnen vereist voor isoleren glas voor monumenten
 • Combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen (voor zover niet aanwezig)
 • (micro) HRe ketel
 • HR luchtverwarming
 • Zonnepanelen en zonnecollectoren
 • Zonneboiler
 • Pelletkachel
 • Warmtepomp
 • Infraroodpanelen
 • Warmte- koudeopslag
 • Technieken voor warmteterugwinning
 • Lage temperatuurverwarming
 • Energiezuinige vloerverwarmingspomp
 • Device te koppelen aan ‘slimme’ meter

Daarnaast was het mogelijk om subsidie te ontvangen voor het krijgen van een Energie Prestatie Advies. Dit is een advies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter energiegebruik in uw woning. Het maximale subsidiebedrag van 4.000 euro per woning is inclusief het Energie Prestatie Advies. De subsidiabele kosten kunnen niet hoger zijn dan de gemaakte kosten. Wel ontvangt u het hele bedrag van 4.000 euro indien u deze kosten (of hoger) opgeeft.

+Wat is het Energie Prestatie Advies?

Met een energieprestatie advies krijgt u een energieadvies over efficiënter energiegebruik in uw woning. Met als doel het verbeteren van het energielabel van de woning.

Let op: het maximale subsidiebedrag van € 4.000,- euro per woning is inclusief het Energie Prestatie Advies. De subsidiabele kosten kunnen niet hoger zijn dan de gemaakte kosten. Wel ontvangt u het hele bedrag van € 4.000,- euro indien u deze kosten (of hoger) opgeeft.

De website meermetminder.nl biedt een overzicht met adviseurs bij u in de buurt.

+Wat is een advies voor bouwkundig versterkende maatregelen?

Een advies over bouwkundig versterkende maatregelen die in overeenstemming zijn met het schriftelijk advies van een door de NAM aangewezen inspecteur.

Bouwkundig versterkende maatregelen, zijn aanpassingen aan de woning die gericht zijn op het beter aardbevingsbestendig maken van de woning.

+Hoe ziet de brief schade-erkenning van de NAM of CVW eruit?

U komt voor subsidie in aanmerking indien u een brief (of schaderapport) van de NAM of CVW heeft ontvangen waaraan aardbevingsschade in de categorie a of b van ten minste €1000,- is vastgesteld. Wanneer u op de link hieronder klikt ziet u een voorbeeld van beide brieven.

voorbeeld brief schade-erkenning van de NAM
(Wij hebben in elk geval de antwoordstrook nodig om de subsidieaanvraag in behandeling te nemen.)

Voorbeeld brief taxatiesamenvatting CVW

+Welke documenten moet ik aanleveren bij mijn aanvraag?

Wanneer u uw aanvraag wilt indienen is het van belang dat u een aantal documenten op uw computer heeft staan. Deze documenten kunt u 'uploaden' in stap 4 van het aanvraagproces. Het gaat om de volgende documenten:

Offerte(s) en/of opdrachtbevestiging (altijd verplicht)

U bent altijd verplicht om een offerte en/of opdrachtbevestiging mee te zenden bij uw aanvraag. Daarnaast dient u minimaal één van de onderstaande documenten mee te zenden:

 • Kopie van het advies van de NAM of CVW voor bouwkundig versterkende maatregelen (indien van toepassing)
 • Brief of schaderapport van de NAM of CVW waarin schade aan de woning wordt erkend en waarin het schadebedrag wordt genoemd. (indien van toepassing)
 • Kopie van de koopovereenkomst of document van oplevering van de woning (indien van toepassing)
 • Beschikking(en) of aanvraag andere subsidies (indien van toepassing)

+Kan ik subsidie aanvragen voor mijn houtkachel?

Ja, mits u voldoet aan het criterium dat de houtkachel niet alleen de ruimte verwarmt, maar ook het cv- dan wel tapwater. We spreken dan van een HR cv-houtkachel. Deze kachels zijn er in uitvoeringen voor in de kamer (vrijstaand of inbouw) maar ook voor in een stookruimte. Een standaard houtkachel kan worden uitgerust met een rookgaswarmtewisselaar voor cv-en/of tapwaterverwarming. Dan valt hij ook onder de subsidieregeling.

Standaard houtkachels, dus zonder tweevoudige functie, vallen er niet onder.

+Mag ik de installatie ook zelf uitvoeren?

Ja, de maatregelen mogen door u zelf worden uitgevoerd. Houdt u er wel rekening mee dat u de bewijsstukken (zoals kwitanties etc.) goed bewaard. Deze dient u mee te zenden met de gereedmelding.

+Mag ik zelf weten wie de werkzaamheden uitvoert?

Ja dit mag u zelf weten. Er zijn signalen dat huiseigenaren actief worden benaderd door bedrijven om van hun diensten gebruik te maken. Huiseigenaren zijn vrij om zelf een aannemer te kiezen voor het installeren van de door hen gekozen maatregelen. Het aanvragen van de vergoeding voor de maatregelen kan niet worden overgedragen aan een bedrijf. Dat moet de huiseigenaar zelf doen.

+Kijken jullie naar de datum van het schaderapport van de NAM of CVW?

Nee, bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij niet naar de datum die er op het schaderapport van de NAM of CVW wordt weergegeven.

Wel kijken wij of u verplichtingen bent aangegaan voor 17 januari 2014. Met een verplichting aangaan doelen wij bijvoorbeeld op de overeenkomsten die u heeft gesloten met de installateur van de energiebesparende maatregel.

Daarnaast moet er duidelijk op de brief (óf het rapport) staan wat het schadebedrag is.

Let op: Heeft u de schade vóór 1 februari 2016 gemeld en inmiddels het schaderapport ontvangen? Dan mag u nog tot maximaal één maand na ontvangst van het schaderapport een aanvraag indienen. Hier kijken wij wel naar de datum van het ontvangen (contra) schaderapport.

+Ik wil mijn aanvraag intrekken. Wat moet ik doen?

Indien u de aanvraag in wilt trekken, stuurt u een e-mail naar . Vermeld hierbij duidelijk uw projectnummer en de reden van intrekking

+Hoe meld ik mijn project gereed?

Zodra u klaar bent met de werkzaamheden, geeft u dit aan ons door. Wij noemen dit de gereedmelding van het project.

+Moeten alle werkzaamheden zijn gerealiseerd wanneer ik mijn project gereedmeld?

Ja, u dient de gereedmelding in één keer aan ons door te geven. Alle energiebesparende maatregelen waarvoor u subsidie heeft aangevraagd, moeten dus geïnstalleerd zijn voordat u de gereedmelding aan ons doorgeeft.


+Mag ik mijn aanvraag ook schriftelijk gereedmelden wanneer ik digitaal heb aangevraagd?

Nee, het is niet mogelijk om uw aanvraag schriftelijk gereed te melden wanneer u de aanvraag digitaal heeft ingediend.
 • Particuliere woningbezitters kunnen via deze pagina hun project gereedmelden.
 • Zakelijke woningbezitters kunnen via deze pagina hun project gereedmelden.

Heeft u problemen met uw gereedmelding? Neemt u gerust contact met ons op via waardevermeerdering@snn.eu of 050 5224 924. Wij helpen u graag verder.

+Wanneer krijg ik mijn subsidie?

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, beoordelen we of u in aanmerking komt voor de subsidie. We controleren of u aan alle overige voorwaarden voldoet en u alle gevraagde documenten heeft meegestuurd. Is dit het geval, dan sturen wij u een verleningsbeschikking. In deze beschikking staat het subsidiebedrag dat voor u gereserveerd is. Het subsidiebedrag is 100% van de subsidiabele kosten, inclusief BTW, met een maximum van € 4.000,- per woning.

Verlenging behandeltermijn

Op 18 december 2015 is de regeling verruimd. Dit kan gevolgen hebben voor de afhandeling van uw aanvraag. Totdat er vanuit het Ministerie van Economische Zaken meer duidelijkheid is over het budget en de regeling zijn wij genoodzaakt om de behandeltermijn van aanvragen te verlengen. Wanneer dit het geval wordt u hierover per e-mail op de hoogte gebracht.

Wij begrijpen dat dit erg vervelend is en doen ons uiterste best om iedereen tijdig en juist te informeren. De verwachting is dat hier uiterlijk rond de voorjaarsnota meer duidelijkheid over komt. De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar en wordt ieder jaar vóór 1 juni door de Minister van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.

Het aanvraagproces


+Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van uw aanvraag.
De premie van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kan oplopen tot €4.000.
De subsidiabele kosten kunnen niet hoger zijn dan de gemaakte kosten. Wel ontvangt u het hele bedrag van €4.000,- indien u deze kosten (of hoger) opgeeft.

+Hoe moet ik een wijziging doorgeven?

Heeft u een wijziging in uw project? Of zijn uw gegevens veranderd? Het is van belang om SNN zo snel mogelijk in kennis te stellen over deze wijziging(en), zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Wijzigingen kunt u per e-mail aan ons doorgeven. Stuur uw wijzigingsverzoek naar: . Vergeet niet om uw projectnummer te vermelden wanneer u een wijziging door geeft.

+Moet ik de energiebesparende maatregelen eerst zelf betalen?

Nee. U dient bij het gereedmelden van uw project een factuur mee te sturen. Het factuurbedrag hoeft dan nog niet betaald te zijn. Houdt u er wel rekening mee dat het SNN uiterlijk acht weken de tijd heeft om uw gereedmelding in behandeling te nemen. Doorgaans behandelt het SNN een gereedmelding sneller maar het is wel verstandig om de installateur/aannemer op de hoogte te stellen van de eventuele behandeltermijn.

+Mag ik mijn project tussentijds aanvullen?

Ja, u mag uw project tussentijds aanvullen. Wij zien dit als een wijzigingsverzoek. Op deze pagina staat hoe u een wijzigingverzoek in kunt dienen. Indien de kosten door de wijziging hoger uit vallen zien wij de wijziging als een nieuwe aanvraag en wordt deze ook zo beoordeeld.

Let op: Een verhoging van het subsidiebedrag is niet meer mogelijk.

+Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn subsidie wordt uitbetaald?

De verleningsbeschikking is de brief waarin staat dat het subsidiebedrag voor u wordt gereserveerd. Wij hebben deze verleningsbeschikking gebaseerd op de door u beantwoorde vragen.

Om er zeker van te zijn dat de subsidie wordt uitbetaald is het erg belangrijk dat uw aanvraag naar waarheid is ingevuld en aan alle voorwaarden van de subsidieregeling voldoet.

voorwaarden van de regeling

De definitieve beoordeling van uw aanvraag vindt pas plaats nadat u
het project gereed heeft gemeld.

U levert hiervoor de volgende documenten aan:
 • Factuur waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • Kopie bankafschrift óf kopie bankpas ter verificatie van uw bankrekeningnummer.
 • Kopie factuur Energie Prestatie Advies (i.v.t.)
 • Een afschrift van de notariële akte (i.v.t.)
+Wat is een IBAN-rekeningnummer en een BIC nummer?

IBAN staat voor Internationaal Bank Account Nummer. Weet u niet wat uw IBAN is? Kijk dan op uw rekeningafschriften of uw bankpas.

Naast het IBAN rekeningnummer vragen wij om de BIC-code. Hieronder vindt u een overzicht van banken en de bijbehorende BIC-codes:

 • BIC ABN Amro = ABNANL2A
 • BIC Aegon bank = AEGONL2UV
 • BIC ING bank = INGBNL2A
 • BIC Rabobank = RABONL2U
 • BIC SNS Bank = SNSBNL2A

Komt u er niet uit? Neemt u gerust contact met ons op of met uw eigen bank.

+Kan de subsidie ook direct worden uitbetaald aan de uitvoerder?

Ja dit is mogelijk. U kunt dit bij de gereedmelding (dus wanneer alle werkzaamheden zijn gerealiseerd) aangeven. Wanneer u hiervoor kiest is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de voorwaarden:

Let op. Het is belangrijk dat u het projectnummer na de gereedmelding doorgeeft aan de uitvoerder(s). Op deze manier is het inzichtelijk voor de uitvoerder(s), dat de kosten van de werkzaamheden op uw adres zijn betaald.

Voorwaarden uitbetalen aan uitvoerder(s)

+Mijn uiteindelijke factuur valt hoger uit dan verwacht. Dit wil ik ophogen. Wat nu?

Een wijziging van de kosten die hoger uit vallen wordt gezien als een nieuwe aanvraag en deze worden dan ook zo beoordeeld. Het kan dus zijn dat de nieuwe aanvraag niet meer aan alle voorwaarden voldoet en daarmee niet gehonoreerd zal worden. U kunt er dan voor kiezen om akkoord te gaan met het bedrag wat in de verleningsbeschikking voor u is gereserveerd. In dit geval kunnen wij uw gereedmelding in behandeling nemen en uw project vaststellen.

Let op: het subsidiebedrag kan echter nooit meer bedragen dan € 4.000,- per adres. Wijzigingen/ophogingen die hierboven vallen hoeven niet worden gecorrigeerd.

+Kan ik bij verkoop van de woning mijn aanvraag overdragen aan de nieuwe eigenaar?

Ja,

Het is mogelijk de aanvraag voor de waardevermeerderingsregeling over te dragen bij de verkoop van een huis. Indien beide partijen (koper en verkoper) een verklaring tekenen waarmee ze aangeven in te stemmen met het overdragen van de aanvraag.

Voor meer informatie en wanneer u hier gebruik van wilt maken dient u telefonische contact met ons op te nemen op tel. nummer: +31(0)50 5224 924.+Wat moet ik doen als er na de verleningsbeschikking een verandering komt in de uitvoering van de maatregelen? Zoals het kiezen voor een andere maatregel of aannemer?

Wanneer u een verleningsbeschikking heeft ontvangen, betekent dit dat het hierin vermelde subsidiebedrag voor u gereserveerd staat. Wanneer u wilt wijzigen van maatregel maar het offertebedrag van de nieuwe/te wijzigen maatregel wijzigt niet, dan hoeft u niks te doen.

Wanneer het bedrag in de offerte m.b.t. de nieuwe/te wijzigen maatregel(en) gelijk blijft aan of hoger ligt dan het gereserveerde bedrag, dan hoeft u ons geen wijzigingsverzoek te sturen.

U kunt bij de gereedmelding aangeven dat u bent gewijzigd van maatregel en u zult dan van de nieuwe/gewijzigde maatregel de offerte en de factuur moeten uploaden.
Wanneer blijkt dat het bedrag van de nieuwe/gewijzigde maatregel(en) lager ligt dan het bedrag dat wij voor u gereserveerd hebben, dan zult u een wijzigingsverzoek moeten sturen naar en zullen wij de verleningsbeschikking gaan herzien naar het bedrag dat op de offerte vermeld staat.

Wij adviseren u om een wijzigingsverzoek zo spoedig mogelijk bij ons in te dienen en wij wijzen u erop om altijd bij ieder contactmoment uw projectnummer te vermelden. Logischerwijs verlenen wij alleen subsidie voor de maatregelen die onder deze regeling vallen en op tevens onze website vermeld staan.

Let op: Wanneer het bedrag van de nieuwe offerte hoger uitvalt dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking vermeld staat, zal dit betekenen dat er een ophoging plaats zou moeten vinden (indien het maximale subsidiebedrag ad € 4.000,00 niet volledig benut is). Dit is echter niet mogelijk, gezien dit wordt gezien als tweede aanvraag en de regeling per 01-07-2016 gesloten is en het derhalve niet mogelijk is een aanvraag in te dienen.

+Ik heb een vraag over bepaalde begrippen

Wat is een:

 • Verleningsbeschikking De verleningsbeschikking ontvangt u per e-mail. In de verleningsbeschikking staat het subsidiebedrag dat voor u wordt gereserveerd.
 • Herzieningsbeschikking: wanneer u een wijzigingsverzoek betreffende de maatregelen aan ons doorgeeft, en wij gaan hiermee akkoord, ontvangt u een herziene beschikking. Hierin staat het gecorrigeerde subsidiebedrag. Voor het overige blijven de voorwaarden uit de eerder ontvangen verleningsbeschikking van kracht.
 • Vaststellingsbrief: De vaststellingsbrief ontvangt u (per e-mail) wanneer u het project gereed heeft gemeld. In de vaststellingsbrief staat het door u te ontvangen subsidiebedrag. Het geld wordt binnen 15 dagen na ontvangst van de vaststellingsbrief overgemaakt.

+Wat is de rol van de NAM, het CVW en het SNN?

Bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kunt u terecht voor uw subsidieaanvraag betreffende de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering. Particulieren kunnen op deze pagina subsidie aanvragen. Bent u zakelijk gerechtigde dan kunt u op deze pagina uw subsidie aanvragen.
Voor inhoudelijke vragen over de regeling of het aanvraagproces kunt u contact met ons opnemen via of telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 17.00 via 050 5224 924.

Centrum Veilig Wonen (CVW) is in het leven geroepen om de schademeldingen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen af te handelen. Eerder was dit één van de taken van NAM. Schade die vóór 5 januari 2015 is gemeld, wordt om praktische redenen nog door NAM afgehandeld.

CVW heeft de schadeafhandeling vanaf 2015 overgenomen. Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) kunt u dus aardbevingsschade aan uw woning melden. Ga naar de website van CVW voor meer informatie hierover.

+Mag de schade aan gemeenschappelijke ruimten worden meegenomen in het totale schadebedrag?

Om in aanmerking te komen voor de regeling Waardevermeerdering moet er sprake zijn van een schade erkenning aan de woning van NAM of CVW van minimaal €1.000,00 euro. Hierbij mag een deel van het bedrag uit het schaderapport van de gemeenschappelijke ruimten worden opgeteld bij het individuele schaderapport van het appartement.

U deelt het totale bedrag van de schade aan gemeenschappelijke ruimten door het aantal appartementen in het complex. Het bedrag uit deze som telt u vervolgens op bij het schadebedrag van het appartement.

Voorbeeld
Stel een complex dat bestaat uit 15 appartementen en heeft voor de gemeenschappelijke ruimten een schaderapport van €15.000,00 euro. Dit bedrag mag worden gedeeld door het aantal appartementen.

€15.000,00/15 appartementen = €1.000,00 per appartement.

Indien het bedrag lager uitvalt dan €1.000,00 mag het schaderapport van de woning erbij opgeteld worden. Let op dat in het schaderapport van het complex duidelijk vermeld moet staan welke huisnummers onder het complex vallen.

+Maatregelen voor gemeenschappelijke ruimten

Het is mogelijk een energiebesparende maatregel te nemen voor de gemeenschappelijke ruimten in plaats van in de woning zelf. Hierbij is het wel van belang dat alle appartementen van die maatregel gebruik maken. Een aanpassing aan alleen de gemeenschappelijke ruimten, waar de woningen zelf geen voordeel van hebben, komt niet in aanmerking. Dus wanneer er zonnepanelen voor alle woningen geplaatst wordt kan het wel, maar HR++ glas bij ramen van de gemeenschappelijke ruimten bijvoorbeeld weer niet.

+Ik heb een klacht over de regeling.

Indien u een klacht heeft over de uitvoering van de regeling kunt u terecht bij het SNN. U kunt dan een e-mail sturen naar .

Heeft u een klacht m.b.t. de inhoud van de regeling, bijvoorbeeld over de voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met het NCG. Stuur hiervoor een e-mail naar:

+Ik heb nog een andere vraag.

Het is natuurlijk mogelijk dat uw vraag hier niet tussen staat. In dit geval staan wij u graag te woord om uw overige vragen te beantwoorden.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (050) 5224924.

Heeft u een vraag over een andere subsidie? Neemt u dan contact op met het algemene telefoonnummer van SNN: (050) 5224900.