mijn SNN

Zonnelening Drenthe 2016


De 'Zonnelening Drenthe 2016' is gesloten. U kunt daarom geen aanvraag meer indienen. Op deze pagina vindt u informatie over de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, kortweg de 'Zonnelening Drenthe 2016’.

Ga naar deze pagina voor meer informatie over de 'Zonnelening Drenthe 2017'.


Over de zonnelening

Als inwoner van de Provincie Drenthe kunt u voor maatregelen gericht op het opwekken van zonne-energie, een zonnelening aanvragen. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen met het opwekken van energie. Deze lening is gebaseerd op het opwekken van zonne-energie. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, kortweg ‘Zonnelening Drenthe’. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van installatie en aanschaf van:
  • zonnepanelen;
  • een zonneboiler en/of overige duurzame technieken gericht op de winning van directe zonne-energie.

Wilt u in aanmerking komen voor de lening dan dient u eigenaar te zijn van een woning in de Provincie Drenthe.


Ga nog geen verplichting aan!

Let op: vraag eerst de zonnelening aan, voordat u verplichtingen aangaat met uitvoerders. Geef nog geen opdrachten en teken nog geen offertes, voordat u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen. Maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen niet in aanmerking voor de zonnelening.

Weet u niet zeker of u een verplichting bent aangegaan? Bekijk dan deze checklist.


Samenwerking met SVn

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling samen met SVn uit.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting.

De zonnelening is een duurzaamheidslening. Dat betekent dat de voorwaarden van de duurzaamheidslening van het SVn van toepassing zijn. Kijkt u voor meer informatie op de website van SVn.


Hoogte en voorwaarden van de lening

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.
  • Per aanvraag dient u minimaal € 2.500,- aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken;
  • De lening bedraagt maximaal € 7.499,-;
  • U kunt slechts eenmaal een lening ontvangen;
  • Bij de Zonnelening geldt een maximale leeftijdsgrens. Dit betekent dat het voor woningeigenaren van 75 jaar en ouder niet mogelijk is om een aanvraag in te dienen.


Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer (050) 522 4900 op werkdagen van 8.30 uur - 17.00 uur.

Het SVn voert een kredietwaardigheidstoets uit en bepaalt of u in aanmerking komt voor de zonnelening. Heeft u vragen over deze kredietwaardigheidstoets, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met SVn via telefoonnummer (033) 253 94 01.